Operacions bàsiques amb rectes
Crèdits:

Autors: Carles Núñez, J. M. Padrol, Miquel Romagosa
Diseny: Ramon Carnero
Programació: 3.14 Servicios Editoriales, S.L.

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest contingut digital i l'exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació són exclusius d'Editorial Casals, SA. L'usuari que accedeixi a aquest contingut digital no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, comunicar públicament, reproduir, emmagatzemar en un sistema de recuperació de dades, publicar, cedir ni vendre els elements esmentats abans o crear-ne productes o serveis derivats nous. Únicament en queda autoritzada la visualització i la càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-les extensives a terceres persones o entitats. Queda expressament prohibida l'alteració del contingut o de l'estructura d'aquest contingut digital per part de l'usuari sense el permís exprés i per escrit d'Editorial Casals, SA. Qualsevol utilització d'aquest contingut digital o dels seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.